“U Barberi”, “Ruspa”, “U Surdatu”, “U Giganti” e tanti altri

“U barberi” , “U surdatu”, “U giganti”, “Peppi Amatu”, “Ruspa” … erano i giocatori di una squadra che stava per nascere…