“U mericu michettu”

“Si jocava  puru in setti”,  “mericu michettu”, “i lianari”, “pala e picu” … eravamo nel dopoguerra . ..