La “Spiranza d’amuri” del poeta Natale Cutrupi

“Spiranza d’amuri” è una poesia scritta da Natale Cutrupi in cui sintetizza in lingua dialettale immaginando come si stia affrontando in casa questo periodo drammatico che ci trova alle prese con telefonini e altri passatempi. Aspettando che si possa tornare al più presto alla vita normale si affida alla preghiera rivolta alla nostra Madonna della Consolazione che possa fare un altro Miracolo per l’umanità.

     Spiranza d’amuri

Pari chi sugn’e domiciliari
cugghjiutu intra fazz’i rrericati
e ‘u tempu pass’e mi rugnu da fari.
E scriv’e leggiu e cchjiu’ telefunati

E c’u ll’amici su’ a ciuciuliari
i chiddu chi succeri ‘sti jiurnati.
tantu cuntu jeu ppigghjiu ri me’ cari
chi sunnu puru iddh’intr’a’ntanati.

Speru finisci prestu ‘st’afflizioni
e a nisciuta cchjiù shringitin’i  mani
e ‘u morbu rresta sulu p’ì  lizzioni

Si ddivintamu nui cchjiu umani
a vita è tutt’amur’e  cumprenzioni
pinsand’a cu finiu ‘nte niri mani

Ti preju mi ‘ndi sani
noshra Maria r’a Cunsulazioni
fa’ i miracul’i ll’atr’occasioni

Natale Cutrupi